Šta znači ANGIOSPERME?

» angiosperme • (botanika) Biljke čiji su semeni zameci u plodnici.
Sistematski naziv za tavke biljke.