Šta znači ANGAŽIRANJE?

» angažiranje • imenica Glagolska imeniaca od angažirati (se). (fr.)