Šta znači ANGARIRATI?

» angarirati • glagol Uzeti u kuluk, obavezati na bepslatan rad za državu.