Šta znači ANGARIJACIJA?

» angarijacija • ženski rod Upotreba privatnih stvari (kola, brodova i dr.) protiv volje sopstvenika u službu državi, npr. za ratne svrhe.