Šta znači ANDROID?

» android • muški rod Automat, mašina u obliku čoveka, veštački napravljen čovek, robot.
Popularni operativni sistem za mobilne telefone koji je razvio Google, preko kojeg možete surfovati na internetu, pokretati aplikacije, gledati email poštu itd.