Šta znači ANASTOMIZIRATI?

» anastomizirati • glagol Sastaviti otvore, ušća; ujediniti, spojiti.