Šta znači ANAREA?

» anarea • ženski rod (medicina) Penjanje sokova, naročito krvi, prema gornjim delovima tela.