Šta znači ANALITIKA?

» analitika • ženski rod Teorija analize; veština i metoda raščlanjivanja misli i pojmova u njihove sastavne delove; elementarna logika koja se bavi pojmovima, sudovima i zaključcima.
Učenje o raščlanjivanju; nauka o rastavljanju složenih sudova i zaključaka (silogizama).