Šta znači ANAGRAF?

» anagraf • muški rod Sprava koja, radi ponovnog otiska i umnožavanja, piše obratno.
Lekarski recept
Popis (registar) stanovništva.