Šta znači ANAGLIPTIKA?

» anagliptika • ženski rod Veština rađenja reljefnih ili polureljefnih ukrasa, slika i sl.