Šta znači ANAFORIČAN?

» anaforičan • pridev Koji izbegava ponavljanja reči korišćenjem fraza.