Šta znači ANAFORA?

» anafora • ženski rod (lingvistika) Poetska figura kod koje više stihova, rečenica ili delova rečenica počinje istom rečju.
"Iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice ili rečeničnih delova, npr.: Kulu gradi crni Arapine, Kulu gradi od dvadest tavana; Kosu reže ostarela majka, Kosu reže pa vinograd veže (up. epifora);
med. Izbacivanje kašljanje ili povraćanjem;
astr. Pojavljivanje znakova na nebu.