Šta znači ANAEROBE?

» anaerobe • (životinja) Bakterije koje žive bez vazduha.Bakterije koje mogu živeti bez kiseonika, klice koje se mogu razvijati i razmonažavati tek kad im se otkloni kiseonik.