Šta znači AMORTIZAM?

» amortizam • fr. amortissement) 1. v. *amortizacija;* 2. arh. ukras n)