Šta znači AMORTIZACIJA?

» amortizacija • ženski rod Postepeni otpis vrednosti imovine (mašina, zgrada i dr.) zbog dugog korišćenja i dotrajalosti.
Izvlačenje, vraćanje uloženog kapitala u proizvodnju.
Proglašavanje ništavnim izgubljene menice,čeka, polise osiguranja i sl. koji se samim tim sami od sebe naplaćuju.
Ublažavanje potresa pri kretanju automobila, aviona ili drugih vozila.
Postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, naročito državnih zajmova;
Sudski postupak kojim se izgubljene hartije od vrednosti i dokumenta oglašuju za nevažeće (mortifikacija)
Otuđenje nepokretnog imanja iz svetovnih ruku i predavanje crkvi (mrtvoj ruci); amortizman.