Šta znači AMORALAN?

» amoralan • pridev Koji je bez morala, koji ne zna za moral, bezmoralan.