Šta znači AMNESTIRATI?

» amnestirati • glagol Pomilovati, oprostiti kaznu, predati zaboravu krivicu.
Delimično ili potpuno osloboditi lica od krivične kazne pošto je ona postala izvršna ili se već izvršava.