Šta znači AMNESTIJA?

» amnestija • ženski rod (pravo (nauka)) Predavanje zaboravu neke krivice i potpun oproštaj kazne koju ta krivica povlači.
Pravni akt kojim najviši državni organ ili šef države oslobađa od daljeg krivičnog gonjenja, ili osuđenog od izvršavanja kazne (potpuno ili delimično), ili pak ukida pravne posledice kazne.