Šta znači AMINTERIJE?

» aminterije • (medicina) Zaštitna sredstva, lekovi koji služe za predohranu.