Šta znači AMFITEATAR?

» amfiteatar • muški rod Kružna pozornica; uzvišeno mesto prema pozornici, slušaonica kružna oblika koja liči na stepenice i na kojoj su sedišta za gledaoce; zgrada u kojoj se stari priređivali gladijatorske predstave; fig. gledaoci.
Studentska slušaonica.