Šta znači AMFILOGIČAN?

» amfilogičan • pridev Sporan, sumnjiv.