Šta znači AMFIBOL?

» amfibol • muški rod (mineral) Složeni silikat aluminijuma, magnezijuma, kalcijuma i gvožđa.
Vrsta minerala iz reda složenih silikata, zelene i crvenkaste boje i tvrd kao čelik.