Šta znači AMERIKANIZAM?

» amerikanizam • muški rod Američki izraz u nekom drugom jeziku, osobito uengleskom jeziku.
Skup obeležja i osobina koje karakterišu Amerikance: praktičnost, dinamična aktivnost, izvanredna poslovnost, brzina delovanja, preduzimljivost, poseban način života, mentalitet, itd.