Šta znači AMERIKANIDI?

» amerikanidi Zajedničko ime za sve prastanovnike (urođenike) Amerike (Severne, Srednje i Južne).