Šta znači AMERI?

» Ameri • (sleng, dijalekt) Skraćeni naziv u engleskom jeziku za sve Amerikance.