Šta znači AMENOREA?

» amenorea • ženski rod (medicina) Izostajanje ženskog mesečnog pranja; amenija.