Šta znači AMENCIJA SIMPLEKS?

» amencija simpleks • lat. amentia simplex medicinski: jednostavna, opšta duševna slabost.