Šta znači AMBULANTNI?

» ambulantni • pridev Putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik, bolesnik koji ne mora da leži u postelji, nego dolazi lekaru na lečenje; ambulantna pošta, putujuća, železnička pošta.