Šta znači AMBOLIJA?

» Ambolija • im. vrsta ćebeta od dugih belih vlakana vune, može da se koristi i kao tepih.