Šta znači AMBLOTIKA?

» amblotika • (medicina) Sredstva za izazivanje pobačaja; abortiva.