Šta znači AMBLEMATIZOVATI?

» amblematizovati • glagol Predstaviti alegorijski. Služiti kao amblem.