Šta znači AMBLEM?

» amblem • muški rod Znak, znamenje, obeležje, simbol; emblem.
Simbolična oznaka, obeležje nečega, npr. grb, zastava kao oznaka karaktera države;
Simbolična jezička figura u obliku neke mreže.