Šta znači AMBIVALENTAN?

» ambivalentan • pridev Koji ima dvojaku vrednost, dvojanu vrednost (lat.)