Šta znači AMBIDEKSTER?

» ambidekster • muški rod Dešnjak u obe ruke, čovek koji se podjednako dobro služi i levom i desnom rukom; fig. licemer, onaj koji živi na pomozi bog, čaršijo, na sve četiri strane.