Šta znači AMBI?

» ambi • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: i jedan i drugi, oba, obadvojica, oboje.