Šta znači AMBASADA?

» ambasada • ženski rod Diplomatsko predstavništvo jedne zemlje u drugoj zemlji koje ima najviši rang, najviši stepen.
Poslanstvo, predstavništvo neke strane sile u jednoj državi; stanište ambasodara.