Šta znači AMBAR?

» ambar • muški rod Objekat, skladište za žito u seoskom domaćinstvu,
Pregrada u vodi za lov riba; isto i hambar.
Spremište za zrnastu hranu, seoska zgrada za smeštaj žita.