Šta znači AMBALAŽA?

» ambalaža • ženski rod Svi materijali koji služe za pakovanje robe, omot robe.
Pakovanje, upakivanje, pribor za pakovanje, sargija; nagrada za pakovanje, pakovarina.