Šta znači AMARANTI?

» amaranti • (botanika) Biljke krasuljci.