Šta znači AMARA?

» amara • (medicina) Gorki lekovi, gorka sredstva.