Šta znači AMANŠAN?

» amanšan • muški rod (umetnost) Prilagođavanje delova celini.