Šta znači AMANS-AMENS?

» amans-amens • l. amans-amens koji je zaljubljen, budala je.