Šta znači AMANET?

» amanet • muški rod Poveravanje nekome na čuvanje nekog dobra kao znak poverenja da će biti dobro sačuvano.
Sama stvar koja se tako poverava.
Poštanska pošiljka sa označenom vrednošću.
Verenički dar (prsten).
Amajlija.
Poslednja želja, zavet, zaveštanje.