Šta znači AMANDMANI?

» amandmani Dopune ustava ili zakona.