Šta znači AMAN!?

» aman • muški rod Milost, pomilovanje, oproštaj.
Veroispovest, vera; zadata reč.

» Aman • muški rod (geologija) Glavni grad Jordana.
» aman • prilog Taman, baš, upravo, skoro. (tur.)
» Aman! • usklik Zaboga! Mmilost! Vere mi! uzvik.