Šta znači AMALITI?

» amaliti • glagol Hamaliti (tur.)