Šta znači AMALGAMIRATI?

» amalgamirati • glagol (hemija) Spojiti sa živom, sliti živu sa drugim metalima; fig. združiti, tesno stopiti u jedno.