Šta znači AMALGAM?

» amalgam • muški rod (hemija) Rastvor nekog metala u živi, odnosno legura žive sa drugim metalom.
Mešavina raznih stvari, spoj, stapanje.