Šta znači AMAGAZINIRATI?

» amagazinirati • glagol Smeštati u magacin, ostaviti na čuvanje.