Šta znači AMAGAZINAŽA?

» amagazinaža • ženski rod Smeštanje u magacin; taksa koja se plaća za ležarinu u magacinu.